«Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία μας.. είναι ο εγωισμός»