«Ανθρωποκεντρισμός» - Η καρδία μου ενώπιόν σου διά παντός