«Μην σας κρύβουν την Ελπίδα» - Παρέα της Τρίτης, 21 Ιουνίου 2022