«ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΛΥΚΩΝ» - Παρέα της Τρίτης, 20 Ιουνίου 2023