Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη