"Να αποκτήσουμε Σπλάχνα οικτιρμών"
Κυριακάτικο κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά 2/10/2016