Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Ti μας οδήγησε στο θαύμα του 1940. Ομιλία του πατρός Ανανία Κουστένη στις 26-10-2016.


Ενότητα, Φιλοθεΐα, Φιλοπατρία και Φιλανθρωπία μας οδήγησαν στο θαύμα του '40. Ομιλία του πατρός Ανανία Κουστένη στις 26-10-2016.

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά