Ενότητα, Φιλοθεΐα, Φιλοπατρία και Φιλανθρωπία μας οδήγησαν στο θαύμα του '40. Ομιλία του πατρός Ανανία Κουστένη στις 26-10-2016.