Σπάνιο βίντεο από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς (+1966)