"Εγώ Φως
 εις τον κόσμο ελήλυθα."

Eυχόμαστε ολόψυχα
ο  Τεχθείς Ιησούς
 και Σωτήρας όλου του κόσμου
να γεννηθεί μες στις καρδιές μας
και να μας δώσει τη δική Του Ειρήνη ,
τη δική Του Χαρά
και τη δική του Χάρι
ώστε να λάμπουμε κι εμείς μαζί Του
και να γίνουμε το Φως του Κόσμου.

Οι Ιερείς

του Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου