Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ (ΑΓ. ΓΕΩΡ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΟΥ)
 Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης 16-01-2017