Φωτογραφίες από τις πρόβες 

Από την επίσκεψή μας στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων