Μεθ' ημών ο Θεός.
Ομιλία του πατρός Ανανία Κουστένη 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κολοκυνθούς.