«Αγάπη, ο πρώτος καρπός του Πνεύματος» - Αυγουστίνος Καντιώτης