Πέντε λόγια αγάπης, πέντε λόγια Θεού, πέντε λόγια στηριγμού
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 04-10-2017