Ο Θεός σε λίγες ημέρες θα μας προσφέρει τη "Ζωή", τον Υιό Του, για τη σωτηρία μας.
Εμείς, μπορούμε να προσφέρουμε λίγο από το αίμα μας, δίνοντας ζωή σ΄ έναν συνανθρωπό μας 

Πρόσφερε αίμα, δώσε ζωή 
Σε σένα δε θα λείψει 
κάποιος άλλος όμως σίγουρα το έχει ανάγκη