Από τα Χριστούγεννα στην Υπαπαντή. 
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 17-01-2018