Η Εξορία του Αδάμ. 
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 14-02-2018