Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Οι τρεις φάσεις της εικονομαχίας, οι ησυχαστικές έριδες και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς


Οι τρεις φάσεις της εικονομαχίας, 
οι ησυχαστικές έριδες 
και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 07-03-2018

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά