«Οι ΤΑΚΙΜ καλούν τους φίλους τους». 
Μια μεγάλη εκδήλωση για τον «Ανθρώπινο Κήπο»