Η Θεία Ευχαριστία είναι το κεντρικότερο και σημαντικότερο όλων των Μυστηρίων της Εκκλησίας. 
Είναι το Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας. Μας το παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός κατά τον Μυστικό Δείπνο λέγοντας, «λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα ...» (Ματθ. 26, 26) και «πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου...» (Ματθ. 26 , 28), «τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν» (Λουκά 22, 12).

Είναι σημαντικό να προσερχόμαστε συχνά στο Άγιο Ποτήριο όπως μας λένε πολλοί Πατέρες όπως οι Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης, κ.α. 

Αλλά ποιός είναι ο ορθός τρόπος προσέλευσης μας στο Μυστήριο των Μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία; Πρώτο και κύριο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να μετανοήσουμε για τα αμαρτήματα μας. 

Μετά θα πρέπει να επισκεφτούμε τον πνευματικό μας για να εξομολογηθούμε και να λάβουμε την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Υπάρχει και εδώ νηστεία που έχει τον γνωστό σκοπό να μας προετοιμάσει για να λάβουμε το Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας. Να σημειωθεί ότι υπάρχει μια Κολλυβάδικη πρακτική της τρίημερης νηστείας προ της Θείας Μεταλλήψεως που σύμφωνα με τη γνώμη πνευματικού, μπορεί να εφαρμοστεί. 

Η γενική γραμμή της Εκκλησίας όπως θεσπίστηκε με τον ΚΘ’ κανόνα της ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου λέει, «τα άγια υπό νηστικών ανθρώπων επιτελείσθαι, εξηρημένης μιάς ετήσιας ημέρας, εν ή το Κυριακόν Δείπνον επιτελείται.» δηλαδή να γίνεται νηστεία μιας ημέρας πριν την ημέρα που θα κοινωνήσουμε τα Άχραντα Μυστήρια. Αυτό ισχύει για τους ιερείς και τους λαϊκούς. 

Πέραν της νηστείας και της εξομολογήσεως που είναι σημαντικά ως προς την προετοιμασία για την Θεία Ευχαριστία, εξίσου σημαντική είναι και η εγκράτεια της συνεύρεσης μεταξύ των συζύγων. Γενικά μαζί με την νηστεία που μεταμορφώνει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά, να υπάρχει και η εγκράτεια που θα τον κρατήσει καθαρό για να λάβει το Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να μεταλαμβάνουμε μόνο 2 με 3 φορές το χρόνο αλλά το συχνότερο δυνατόν, με τον σωστό τρόπο προσέλευσης. Είναι τρομερή αμαρτία και βλασφημία να προσερχόμαστε απροετοίμαστοι στην Θεία Ευχαριστία. 

Πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί μετάνοια-εξομολόγηση, νηστεία και εγκράτεια αλλιώς βλάπτουμε τον εαυτό μας αντί να τον βοηθάμε.  Το λέει έξοχα ο Αγ. Συμεὼν ο Μεταφραστής, «Ὁ δοὺς τροφήν μοι σάρκα σὴν ἑκουσίως, ὁ πῦρ ὑπάρχων καὶ φλέγων ἀναξίους, μὴ δὴ καταφλέξῃς με, μὴ Πλαστουργέ μου· μᾶλλον δίελθε πρὸς μελῶν μου συνθέσεις, εἰς πάντας ἁρμούς, εἰς νεφρούς, εἰς καρδίαν· φλέξον δ ̓ ἀκάνθας τῶν ὅλων μου πταισμάτων.» (Ευχαριστία μετά την Θείαν Μετάληψιν). 

Δηλαδή καιγόμαστε όταν προσερχόμαστε απροετοίμαστοι στην Θεία Κοινωνία. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να προσερχόμαστε με την δέουσα σοβαρότητα και σεβασμό. Ας κρατήσουμε αυτά κατά νου και να παλεύουμε να μένουμε σωστοί και να ακολουθούμε πιστά την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Νικόλαος Γεωργαντώνης
θεολόγος – ιεροψάλτης

Θέματα Ορθοδόξου Πίστεως