Η Αγία μας Εκκλησία, Άλωση και Άγιο Πνεύμα 
και το Μακεδονικό ζήτημα. 

Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 06-06-2018