Τα όπλα των Αγίων Αποστόλων,η Προσευχή, 
η Θεϊκή Πίστη και η δύναμη του Αναστάντος.

Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 20-06-2018