Ο Νυμφίος Χριστός μας
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 10-10-2018