Είχαμε τη χαρά να γιορτάσουμε ένα χρόνο καθαρότητας ενός αποφοιτήσαντα από τον Ανθρώπινο Κήπο, αλλά και την χαρά να ακούσουμε τον λόγο και να πάρουμε την ευχή του Γέροντα Αρτεμίου από την Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αγίου Όρους.