Άγιος Νεκτάριος. Ο ανδρείος και ειρηνικός αγωνιστής.

Ομιλία του πατρός Γεωργίου Σχοινά 
κατά την Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου