Πρόγραμμα Πανηγύρεως 
Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου
 2018