Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Η Παρθένος Σήμερον, Τον Προαιώνιον Λόγον, Εν Σπηλαίω Έρχεται, Αποτεκείν Απορρήτως


Η Παρθένος Σήμερον, Τον Προαιώνιον Λόγον, 
Εν Σπηλαίω Έρχεται, Αποτεκείν Απορρήτως.

Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 28-11-2018

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά