«Μεγάλα τα της Πίστεως κατορθώματα» 
Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη 
στον Άγιο Ιωάννη Σεπολίων στις 16-12-2018