Μέσα στη σκληρότητα εγεννήθη η Ευσπλαχνία
Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη 19-12-2018