Αυγουστίνος Καντιώτης - Αγωνίζεσθε υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως