Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Ως Έλληνες ζητούμε δημοψήφισμα για τη Μακεδονία


Ως Έλληνες ζητούμε δημοψήφισμα για τη Μακεδονία,
Ζητούμε τη λήξη, καταγγελία ή ακύρωση της «Συμφωνίας των Πρεσπών» βάσει της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών του 1969.


Η συλλογή ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2019. 

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά