Εισαγωγή στα Πάθη του Χριστού 
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη στις 17-04-2019