''Μυσταγωγών σου Κύριε τους μαθητάς εδίδασκες λέγων'' 
από το χορό ιεροψαλτών 
του Αγίου Νικολάου Φιλοππάπου