Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά - Κυριακή των Μυροφόρων