«Παράμερα στην Άλωση». 
Ομιλία του Αρχιμ Ανανία Κουστένη 29-05-2019