Ανάμεσα στους δύο Παρακλήτους και παρέα με τον Άγιο Νικόλαο Πλανά
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 12-06-2019