Αυγουστίνος Καντιώτης - Ακούγεται φωνή· Μείνετε πιστοί!