Η Αρχιστράτηγος του Έπους του '40. 
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 30-10-2019