Τα Ρήματα της Υπαπαντής και του Κολοκοτρώνη. 
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 05-02-2020.