Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά την Β' Κυριακή των Νηστειών, 15-03-2020