«Η μυστική χαρά της καρδίας» - Αυγουστίνος Καντιώτης