«Ένας προβολεύς ρίπτει φως» - Αυγουστίνος Καντιώτης