Κήρυγμα π.  Γεωργίου Σχοινά 
στην αγρυπνία της  Αποδόσεως του Πάσχα, 
27 Μαΐου 2020, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου