Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, 
Κυριακή των Μυροφόρων, 03 Μαΐου 2020 
στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου