Αυτή είναι η επιλογή μου. 
Μια μικρή ρωσική διδακτική ιστορία.