«Μαζί του σε υπέρλογη πορεία» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, 
Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου