«Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας» - Αυγουστίνος Καντιώτης