«Οι σύγχρονοι χοροί, χοροί της Σαλώμης» - Αυγουστίνος Καντιώτης