Κυριακή προ της Υψώσεως - 

Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, 

13 Σεπτεμβρίου 2020