«Οι ηττημένοι Νικούν» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, 

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020